PROJEKTY

Podporené a realizované projekty agentúrou Eprok.

Vyzva poslancov 2024
Gioacchino Rossini - Petite messe solennelle (Malá slávnostná omša)

Program: Kultúra
Podprogram: 2.3 - KULTÚRA - bežné výdavky
Druh výdavku: bežné

Názov projektu/podporenej činnosti:
Petite messe solennelle (Malá slávnostná omša) – Gioacchino Rossini

Výška dotácie: 4 000,00 eur (slovom: štyritisíc eur)

Termín realizácie podporenej činnosti: 12.7.2024 - 31.10.2024

Popis projektu

Petite messe solennelle (Malá slávnostná omša) Gioachina Rossiniho bola napísaná v roku 1863. Sám skladateľ, ktorý zanechal skladanie opier pred viac ako 30 rokmi, ju opísal ako „posledný z mojich Péchés de vieillesse“ (hriechy staroby).

Rozsiahle dielo je missa solemnis (slávnostná omša), ale Rossini ju označil, nie bez irónie, ako petite (malá). Pôvodne napísal partitúru pre dvanásť spevákov, z toho štyroch sólistov, dva klavíry a harmónium. Omša bola prvýkrát uvedená 14. marca 1864 v Paríži. Rossini neskôr uviedol orchestrálnu verziu, vrátane pridanej časti “O salutaris hostia“ ako sopránovej árie. Táto verzia omše nebola počas jeho života uvedená, pretože nemohol získať povolenie na jej predvedenie v kostole, keďže v nej vystupujú ženy-speváčky. Takto bola prvýkrát  uvedená tri mesiace po jeho smrti, v parížskom divadle Salle Ventadour spoločnosťou Théâtre-Italien dňa 24. februára 1869.

Účinkujúci:
Košický spevácky zbor učiteľov / Michaela Várady - soprán / Myroslava Havryliuk - mezzosoprán / Maksym Kutsenko - tenor / Marián Lukáč - barytón /Júlia Grejtáková - klavír / Daniel Boronkay - harmónium / Dirigent: MAROŠ POTOKÁR

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať,
+421 905 496 721

scrolltotop